Svetový deň BOZP

28.4. je Svetový deň bezpečnosti pri práci

Bezpečnosť pri práci si vyžaduje predvídanie, opatrnosť a informovanosť zamestnancov o tom, čo všetko sa pri práci môže stať.

Pri príležitosti Svetového dňa BOZP vám prinášame zopár informačných videí. Veríme, že zvyšovaním povedomia vybudujeme bezpečné pracovné prostredie aj pre vašich zamestnancov.

Zdroj: bozpforum.cz

Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety

Novinky v zákone o BOZP

Možno ste zachytili, že v rámci opatrení na zníženie administratívnej záťaže (tzv „kilečko 2“) sa dostali do legislatívneho procesu aj niektoré opatrenia v oblasti BOZP. 
Dnes (6.4.2022) vyšiel v zbierke zákon 114/2022 ktorý mení a dopĺňa zákon 124/2006 o BOZP. s účinnosťou od 1.1.2023  

Aké zmeny priniesla nová legislatíva?

  • periodicita opakovaných školení BOZP sa predlžuje! z pôvodných 1x za 2 roky na 1x za 3 roky ( požiarne predpisy zatiaľ ostali nezmenené teda 1×2 roky v praxi tento nesúlad môže spôsobiť komplikácie)
  • lehota na pripomienkovanie pre zástupcov zamestnancov – 5 pracovných dní
  • zmeny vo vydávaní preukazov
  • ruší sa bezpečnostný technik (už nebude bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik ale iba bezpečnostný technik)
  • mení sa lehota na oznamovanie pracovného úrazu – 8 dní
  • zmena lehoty na ohlasovanie zmien u subjektov s vydaným oprávnením pre východu a vzdelávanie

Ako je už hore spomenuté zmeny periodicity môže spôsobiť nesúlad medzi lehotami školení v BOZP a požiarnej ochrane čo paradoxne môže zvýšiť počet školení a zvýšiť administratívnu náročnosť, kedy bude potrebné začať zvlášť sledovať školenia BOZP a OPP.

Skúsme si uviesť jednoduchý príklad v tabuľke.

   

do 2023

od 2023

školenia

1.rok

   
 

2.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

3.rok

 

1 (BOZP)

 

4.rok

1 (PO a BOZP)

1 (PO)

 

5.rok

   
 

6.rok

1 (PO a BOZP)

1 (BOZPa PO)

   

3 školenia

4 školenia

Zníženie administratívnej záťaže pri zachovaní stupňa bezpečnosti je vítané.

Paradoxne teda nenastáva zníženie administratívnej záťaže a zníženie počtu školení, ale opak teda zvýšenie počtu školení a zvýšenie administratívnej záťaže. Každopádne tento úmysel vítame a budeme veriť, že ešte nastanú také úpravy, ktoré nám toto zjednodušenie umožní aj pretaviť do praxe.


Ak potrebujete pomoc neváhajte sa na nás obrátiť

MM Safety