Využite E-learning BOZP...

  • Would you like to train effectively on-line.  
  • Did you implement home office in your company? 
  • Does pandemic of COVID-19 change your manners and organisations?
  • Are you bothered to spend most effective part of day on training?

Máme pre vás riešenie –  vzdelávanie dištančnou formou                   „e-learning“

  • Vzdelávanie aj overovanie vedomostí prebieha v aplikácii MS Teams
  • Vaši zamestnanci nemusia nič inštalovať stačí im internetový prehliadač, pripojenie na internet a slúchadlá s mikrofónom
  • Vzdelávanie sa uskutočňuje na základe projektu schváleného Národným inšpektorátom práce
EN