MM Safety

Vlastníte, prevádzkujete alebo prenajímate si nehnuteľnosť?

Máte zamestnancov?

Ste vlastník alebo správca bytového domu či lesa?

Hrozí vám kontrola alebo pokuta?

Ochrana pred požiarom (ďalej OPP) pomáha chrániť majetok a zdravie, a zároveň uchráni vašu spoločnosť od škôd a finančných strát spôsobených požiarmi.

Vytvoríme  systém požiarnej ochrany špecificky pre vás

  • Zabezpečenie činností technika požiarnej ochrany – TPO
  • Školenie ochrany pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Preventívne protipožiarne prehliadky
  • Vypracovanie dokumentácie OPP
  • Spracovanie požiarnej identifikačnej karty, požiarneho evakuačného plánu, požiarnych poplachových smerníc, požiarnych poriadkov pracovísk a zavedenie požiarnej knihy

S dôverou sa na nás obráťte a využite naše skúsenosti.

Naše

Referencie