MM Safety

Čo by ste o nás mali vedieť...

Divízia MM safety spoločnosti M 3 Development s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti BOZP a PO. Odborným garantom je Bc.Milan Mikula, konateľ spoločnosti, ktorý o sebe uviedol pár slov:

“Do oblasti bezpečnosti som sa dostal pred 15 rokmi na pozícii výrobného manažéra v spoločnosti Arcelor Mittal (strojársky priemysel). Mal som možnosť navštíviť a auditovať množstvo prevádzok od oceliarne cez valcovne, stredne veľké centrá a výrobné závody až po menšie prevádzky výroby a obchodu v  Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, Českej republike a na Slovensku.

Nadobudol som potrebné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť. Stal som sa súčasťou programov zmeny kultúry bezpečnosti. Zároveň som mal možnosť absolvovať tréning komunikačných schopností (Dale Carnegie). Aplikácia týchto znalostí v prezentáciách a školenia BOZP má prínos v aktívnom zapojení účastníkov, ako aj v zvýšenej miere pozornosti.

V ďalšom svojom pôsobení som na pozícii manažér oddelenia BOZP zastrešoval priemyselný závod a vývojové centrum v automobilovom priemysle. Udržiaval som, viedol a zavádzal systémy, a tiež riadil investície BOZP. Ako divízny auditor a člen HSE Team (BOZP)som mal možnosť navštíviť a auditovať množstvo automotive závodov a rôzne automobilky v Európe – v Nemecku, Poľsku, Českej republike, Francúzsku, Anglicku, Španielsku a Portugalsku.

Následne som BOZP a PO vykonával v technologickom start-up v oblasti vedy a výskumu (oil&gas), ústrednému orgánu štátnej správy a iným výrobno-obchodným spoločnostiam.

Všetky moje pracovné skúsenosti boli aktívne prepojené s vrcholovým riadením, ako aj operatívnou činnosťou, preto si zachovávam aj praktický náhľad. Počas mojej 15 ročnej kariéry som mal možnosť implementovať a certifikovať systémy BOZP, implementovať skupinové štandardy a vykonávať prácu koordinátora BOZP skupiny. Počas bezpečnostných koncilov a auditov som mal možnosť spoznať riadenie BOZP v praxi a komplexne auditovať v rôznych prevádzkach a štátoch.

Všetky tieto skúsenosti aktuálne aplikujem v divízii MM safety a prinášam vám osvedčené postupy z rôznych odvetví, ktoré vám pomôžu vytvoriť jedinečné bezpečné pracovné prostredie pre vašich zamestnancov.”

7000

vyškolených zamestnancov

400

Lock Out Tag Out inštrukcií

30

interných auditov

15

rokov skúseností

Prečo si vybrať

MM Safety

Naše

Referencie