Prečo je dôležité BOZP?

 • V poslednej dobe sa zvyšuje dôležitosť BOZP. Firmy majú záujem, aby sa ich zamestnanci v práci dobre cítili. Majú záujem vytvárať zdravé a bezpečné pracovné podmienky
 • Zároveň s týmto záujmom zamestnávateľov je táto oblasť veľmi podrobne upravená legislatívnymi predpismi
 • Častokrát sú kladené ďalšie požiadavky aj zo strany skupín, nadnárodných spoločností prostredníctvom rôznych štandardov a politík
 • Najefektívnejšie pre vás je skĺbiť vyššie uvedené požiadavky do jedného kompaktného systému
 • Vzhľadom na komplexnosť danej problematiky vám ponúkame možnosť využiť naše dlhodobé skúsenosti z rôznych odvetví priemyslu a služieb

Čo Vám ponúkame

 • Školenia zamestnancov
 • Bezpečná prevádzka technických zariadení
 • Kontrola a auditovanie
 • Hodnotenie rizík
 • Výber vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie BOZP
 • Kontrola a dodržiavanie právnych predpisov 
 • Vypracovávanie a aktualizácia bezpečných pracovných postupov, technologických postupov
 • Traumatologický plán, prvá pomoc
 • Evidovanie úrazov, šetrenie pracovných úrazov, registrácia pracovných úrazov
 • Poradenstvo a konzultácie
 • Manažérske systémy BOZP

Vyhlášky súvisiace s BOZP