Využite E-learning BOZP...

  • Chcete vašich zamestnancov školiť efektívne a prípadne aj na diaľku? 
  • Umožnili ste vašim zamestnancom pracovať z domu formou home office? 
  • Zmenila pandémia COVID-19 vaše pracovné zvyklosti alebo organizáciu práce?
  • Obťažuje vás sedieť na školeniach BOZP počas najproduktívnejšej časti dňa?

Máme pre vás riešenie –  vzdelávanie dištančnou formou                   „e-learning“

  • Vzdelávanie aj overovanie vedomostí prebieha v aplikácii MS Teams
  • Vaši zamestnanci nemusia nič inštalovať stačí im internetový prehliadač, pripojenie na internet a slúchadlá s mikrofónom
  • Vzdelávanie sa uskutočňuje na základe projektu schváleného Národným inšpektorátom práce