Ste stavebník, developer, realizátor alebo investor?

Viete, že legislatíva vyžaduje, aby ste mali na stavenisku zabezpečenú pozíciu Koordinátor BOZP na stavenisku?

Túto činnosť môže vykonávať:

 • autorizovaný bezpečnostný technik 
 • stavebný dozor
 • stavbyvedúci (ktorý nesmie zároveň vykonávať funkciu stavbyvedúceho a koordinátora na tom istom stavenisku)

Podľa veľkosti a rozsahu stavby pre vás zabezpečíme:

 • plán BOZP na stavenisku
 • školenie zamestnancov, dodávateľov a subdodávateľov
 • kontrolu, riadenie a dohľad nad postupom stavebných prác
 • návrh technických riešení a opatrení BOZP
 • plán súčasne vykonávaných prác
 • plán spolupráce medzi zamestnávateľmi pracujúcimi na spoločnom pracovisku
 • fyzické obhliadky a kontroly na stavenisku
 • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov
 • skúšku prítomnosti alkoholu v dychu