Pracujú zamestnanci vo výškach viac ako 1,5 m nad zemou?

Viete, akým spôsobom u vás organizujete činnosti ako napríklad umývanie okien, údržba budov, strojov a zariadení, montáže a inštalácie?

Ak patríte medzi zamestnávateľov, ktorým naozaj záleží na tom, aby boli vaši zamestnanci v bezpečí ponúkame vám dôležitý komplexný prístup:

  • Vyhodnotíme riziká
  • Vypracujeme smernicu
  • Vypracujeme technologické postupy a bezpečné pracovné postupy
  • Vyberieme vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
  • Vyškolíme pre vás zamestnancov pre prácu vo výškach

Takto budú vaše riziká perfektne pod kontrolou a vaši zamestnanci v bezpečí.