MM Safety

Hľadáme riešenia, nie prekážky

Osvedčené postupy z rôznych odvetví vám prinesú jedinečné bezpečné pracovné prostredie pre vašich zamestnancov.

Individuálny prístup k zákazníkovi, riešenia na mieru

Rozsah a spôsob realizácie prispôsobený vašim potrebám. Od jednorazových zadaní až po komplexné riešenie.

Vizuálna úroveň

Dokumentácia o bezpečnosti a požiarnej ochrane vás bude reprezentovať vo vzťahu k vaším zákazníkom, zamestnancom aj dodávateľom.

Osvedčené postupy „best practices“ z odvetvia

Overené spôsoby riešenia BOZP vám ušetria čas a náklady.

Aktívne zapájanie účastníkov

Aktívnym zapojením účastníkov do vzdelávania zvýšime úroveň zapamätaných poznatkov, čím vytvoríme pridanú hodnotu nákladom investovaným do školenia.

Naši klienti

Spokojnosť a radosť zo spolupráce je pre nás dôležitá

MM SAFETY

V ČÍSLACH...

Viac ako 7000 vyškolených zamestnancov
Viac 400 Lock Out Tag Out inštrukcií
30 interných auditov
15 rokov skúseností

Domov

SK